สงขลา สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ 

หาดใหญ่

พะตง

คลองแงะ