วันพฤหัสบดี, 8 มิถุนายน 2566

จุดเช็คอิน สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่